Õppetöö eriolukorra ajal

Head õpilased, vanemad, kolleegid!

Seoses koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorraga on vastavalt vabariigi valitsuse otsusele koos teiste Eesti koolidega suletud ka Põlva Gümnaasium. 

Õppetöö toimub kaugõppe vormis.

Palun kõigil koolipere liikmetel tähele panna järgmist:

 • Õppetöö ametlik info- ja suhtluskanal on õppeinfosüsteem Stuudium. Õpetajad lisavad õppematerjali, ülesanded, suunised jne Stuudiumi päevikutesse tunnikirjelduste ja koduste töödena. Teiste suhtluskanalitena toimivad Facebook ja selle platvorm Messenger, Skype, e-post jne. Vajadusel ka telefon ja sõnumid. 
   
 • Õppetöö on üldiselt planeeritud tunniplaani järgi ning õpetajad kasutavad tundide läbi viimiseks erinevaid platvorme. Mõnel juhul tuleb tunnis ka "online" kohal olla. Sellistest tundidest teatab õpetaja hiljemalt eelmisel õppepäeval ette. 
   
 • Õpilased, palun võtke ka kodus õppimist tõsiselt. Häid soovitusi, kuidas seda teha leiab Viimsi Gümnaasiumi õpilase Alisa Stoteni sulest siit:  https://hypernool.com/e-ope-kuidas-seda-efektiivsemalt-teha.
   
 • Mistahes murede (tegelikult ka rõõmude) korral on oluline kiiresti suhelda. Esmased kontaktid on mentor ja aineõpetaja, veebipõhiselt ja telefoni teel on kättesaadavad ka haridustehnoloog Aimi Jõesalu, IT-juht Kalle Kebbinau, õpilasnõustaja Monika Riba.
   
 • Igapäevaselt on (kaug-)tööl ka kooli juhtkond: kool@pg.edu.ee, 5688 8431 (Alo Savi, direktor), 5688 8430 (Epp Volkov, juhiabi).  
   
 • Väga tähtis on püsida kodus ning hoiduda inimestega otsestest kohtumistest nii palju kui see vähegi võimalik on. Kogu koolide kaugõppele viimise mõte on vähendada inimeste vahelisi otseseid kontakte, et koroonaviirus ei saaks levida. Seega on tähtis püsida kodus, mitte kasutada seda kaugõppe aega sõpradega ühisüritusteks või mööda Eestit ringi reisimiseks. 

Meeliergutavat õppetööd ja tugevat tervist!
Alo Savi
Põlva Gümnaasiumi direktor