« Tagasi

III õppeperiood

Alates 08.03.2021 käivitub III õppeperiood. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele on seoses epidemioloogilise olukorraga Eestis kõik üldhariduskoolide 5.-12. klasside õpilased suunatud distantsõppele. Õppeülesanded ning aineõpetajate juhised veebitundideks saadetakse õpilastele õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu.

Erandiks on lõpuklasside õpilased, kellel on lubatud kahel päeval nädalas koolimajas kontaktõppes käia. Põlva Gümnaasiumi abiturientidele saadetakse õppeinfosüsteemi kaudu vastav täpsustatud info kohe kui seda õigust hakatakse koolis rakendama.