Direktori pöördumine seoses COVID-19 olukorraga

Hea koolipere!
 
Ebakindel koroonasügis on kasvanud keeruliseks koroonatalveks. Haigestumus on tõusuteel ning Põlvamaa, mis kevadel sai nautida peaaegu et puutumatust, on nüüd tõusnud nakatumise esirinda Ida-Viru, Harju- ja Tartumaa järel (andmed Terviseameti kodulehelt).
 
Koroona on kergemalt või raskemalt puudutanud juba paljusid koole. Nii lähikontaktseid kui nakatunuid on olnud peaaegu igas Põlvamaa koolis. Põlva Gümnaasiumis sel sügistalvel koroonaviirusesse nakatunuid seni pole olnud.
 
Tahan rõhutada mõnda olulist kohta, mis puudutab koroonat ja Põlva Gümnaasiumit. Lugemise lihtsustamiseks nummerdan mõtted eraldi.
 
1. Ametlikku infot Põlva Gümnaasiumi koroonakäitumise kohta (ehk kas mingi klass suunatakse iseseisvale õppele või kas kool pannakse mingiks ajaks kinni) annab kooli juhtkond ametlikke kanaleid pidi - Stuudiumi sõnumina, kooli sotsiaalmeediakanalite kaudu, e-posti või sms-i teel jne.
 
2. Kooli tohib tulla tervena! Kui oled haige, siis jää koju. Mistahes ka koroonaviirusele omase sümptomi (köha, nohu, palavik, maitsemeele kadumine, nõrkus jne) esinemisel jää koju ja teata kohe perearstile. Kui vähegi võimalik, teavita oma positiivsest testitulemusest ka kooli (mentor või juhtkond) - mida kiiremini informatsioon liigub, seda kiiremini saame reageerida ja vajalikud abinõud tarvitusele võtta.
 
3. Testi ootaja ega tema lähikontaktsed EI TOHI kuni testitulemuse selgumiseni kooli tulla. Kooli võib tulla, kui test oli negatiivne. Koroonahaige lähikontaktsed EI TOHI kooli tulla, kuni nad on ise andnud negatiivse proovi ning ei ole haigega rohkem kokku puutunud.
 
4. Lähikontaktse lähikontaktset, ehk inimest, kes on olnud lähikontaktis inimesega, kes on omakorda olnud lähikontaktis haigega, ei loeta koroonahaigeks ega lähikontaktseks ning ta võib tulla kooli (muidugi, kui ta ennast tervena tunneb).
 
5. Kooli sisenedes pese (või desinfitseeri) käsi. Mask on soovituslik ja koolipäevaks võimalik saada ka kooli Keskusest.
 
6. Arvestades olukorda, haigete ja iseseisvale õppele suundujate hulka, siis õpetajad märgivad nädala õppetöö õpilastele tunni tööks piisava detailsusega (eesmärk, ülesanded jne), et ka kodus õppijad saaksid õppetööd teha ega jääks õppimises maha.
 
7. Kooli kodulehe avalehel on olemas uus alajaotus "COVID-19 info" (http://pg.edu.ee/covid-19-info), kus on olemas olulisem info koolielu korralduse ja üldiste reeglite kohta koroona leviku tingimustes.
 
8. Ja igapäevaseks palveks/soovituseks - palun püüa vältida kontakte inimestega, kellega Sa igapäevaselt tavaliselt ei kohtu. See tähendab, et igasugused peod ja koosviibimised võõraste inimestega või kaugete tuttavate külastused on need, mida peaksid pigem vältima või võimalusel edasi lükkama. Igapäevaste kontaktide vähendamine vähendab võimalust ka haiguse levikuks, sh Sinuni jõudmiseks.
 
Põlva Gümnaasiumis jätkub igapäevane koolielu nii kaua, kui see on võimalik. Kui tekkib vajadus ehk koolis on oht koroonakolde tekkeks, läheme paariks nädalaks iseseisvale õppele. Sügisest on meil see kogemus olemas ning me saame hakkama nii või teisiti.
 
Veel aasta tagasi ei oleks ma uskunud, et seda soovin, aga:
Negatiivset jõulukuud meile kõigile!
 
Saage terveks, jääge terveks!
Lugupidamisega
Alo Savi
direktor