2020/2021 õppeaasta töökorraldusest

20.11.20

 

Sellel õppeaastal toimub õppetöö mittestatsionaarses õppes 10.-12. klassides.

Mittestatsionaarses õppes toimub õppetöö järgmise päevaplaani alusel:

TK koolinädal

Kolmapäev

Reede

1

8.20-9.30

1

8.20-9.30

2

9.40-10.50

2

9.40-10.50

3

11.00-12.05

3

11.00-12.10

x

Söögipaus

x

Söögipaus

4

12.25-13.30

4

12.40-13.45

5

13.35-14.40

5

13.50- 15.00

6

14.45-15.55

6

15.05-16.10

 

Toimetaja: MARIT OIMET
20.11.20

Mis on täiskasvanuõpe ehk mittestatsionaarne õpe?

Mittestatsionaarne õpe on õppevorm, kus õpilane saab gümnaasiumihariduse ja seda kinnitava lõputunnistuse läbides vähemalt 72 ainekursust ning sooritades kooli lõpetamiseks kohustuslikud lõpueksamid ja uurimis- või praktilise töö. Selleks käib õpilane koolis mõned päevad nädalas või õppesessioonide ajal ning ülejäänud ajal läbib osa kursuste kavadest iseseisvalt õppides.

Täiskasvanu- ehk mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks karjäärinõustamine. Mittestatsionaarses õppes tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Kuni kümne õpilasega klassis tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 15 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Õpilase nõusolekul võib koormust vähendada. Õpilase koormus sätestatakse kooli päevakavaga või vajaduse korral individuaalse õppekavaga. Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga.

Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust. Gümnaasium, kus toimub mittestatsionaarne õpe, on kohustatud looma võimaluse lõpetada kool eksternina gümnaasiumi riikliku õppekava järgi.

Mittestatsionaares õppes õppival töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §22)

 

Põlva Gümnaasium jätkab mittestatsionaarse õppega 2020. aasta sügisel.

Esimesel õppeaastal pakuti mittestatsionaarset õpet ainult 10. klassis, möödunud aastal lisandus 11. klass ja käesoleval õppeaastal ka 12. klass.

Põlva Gümnaasium ei paku mittestatsionaarset õpet põhikooli osas.

Põlva Gümnaasiumi õppejuht ja õppenõustaja arutavad iga mittestatsionaarsesse õppesse asujaga individuaalselt tema õppeplaani läbi ning kohandavad õpet vastavalt õppija vajadustele ja kooli võimalustele.

Põlva Gümnaasium ootab kõigi mittestatsionaarsesse õppesse sisse astuda soovijate avaldusi kuni 31. augustini. Vabas vormis avaldused palume saata aadressil kool@pg.edu.ee. Täiendavat infot võib küsida ka telefonil 5688 8431 (Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi).

 

Toimetaja: MARIT OIMET