PG ÕE 2022/2023 koosseis

Laura Nemvalts       president      opilasesindus@pg.edu.ee

                                 asepresident

Klasside esindajad ÕE-s: klasside esindajad valitakse vastavalt põhimäärusele teise koolinädala lõpuks klasside koosolekul.
Vabadel valimistel koha ÕE-s saanud: vabad valimised ülejäänud õpilasesinduse kohtade täitmiseks toimuvad koolis septembri kolmandal täisnädalal.