Kogukonnapraktika Põlva Gümnaasiumis

16.11.21
Kogukonnapraktika on Põlva Gümnaasiumis kooli õppekavast tulenev kursus, mille raames panustab õpilane kolme õppeaasta jooksul 20 kuni 30 vabatahtlikku töötundi (astronoomilist), kas:
1) väljaspool õppetunde koolieluga seotud tegevustes, sealjuures panusena 
arvestatakse koolielu arendamise ja edendamisega seotud tegevusi, mille tulemustest saavad osa teised koolipere liikmed. 
2) või väljaspool kooli vabaühenduste tegevustesse või ühiskondlikesse tegevustesse panustamine, näiteks osalemine noortekeskuse töös, MTÜ-de tegevustes kaasa löömine, kogukonnas mõne projekti ellu viimine, vabatahtlikuna kogukonnas ürituse korraldamisel osalemine vms.
 
Praktika võib ellu viia osadena panustades ühe ettevõtmise ja organisatsiooni tegemistesse, kursuse mahu täitmiseks on lubatud panustada ka mitme erineva organisatsiooni tegemistesse. Iga eraldiseisva projekti kohta tuleb täita eraldi aruanne.
 
Praktika käigus tuleb õpilasel täita Põlva Gümnaasiumi kogukonnapraktika aruanne (.docx) ning osaleda etteantud ajal praktikat tutvustaval lõpuseminaril. Täidetud kogukonnapraktika aruanne ja osalemine praktika lõpuseminaril on osa Põlva Gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikust koolieksamist.
 
 
Toimetaja: MARIT OIMET