SISSEASTUMISINFO

11.04.24

Mis on Põlva Gümnaasium?

Põlva Gümnaasium on riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust alates 1. septembrist 2016.  Põlva Gümnaasium pakub õpilastele võimalust omandada tema huvidest tulenev, tänapäevane, ühiskonna vajadustele vastav haridus. Põlva Gümnaasiumi õpe keskendub riiklikult tähtsustatud põhiainete õpetamisele (rõhuga matemaatikal, eesti keelel ja inglise keelel) ning võimalikult mitmekesisele ja paljude valikutega valikkursuste pakkumisele erinevates ainevaldkondades. 

Põlva Gümnaasium on avatud maakondlik hariduskeskus Põlva maakonna südames. 

 

Sisseastumine

Põlva Gümnaasiumisse saab õppima asuda õpilane, kes on lõpetanud põhikooli ja läbinud edukalt sisseastumiskatse. 

Sisseastumiskatse koosneb vestlusest, sisseastumistestist ja 9. klassi klassitunnistuse hindamisest. 

Vestlused toimuvad 2024. aasta kevadel aprillis ja mais, sisseastumistest toimub 20. aprillil kell 10.00 Põlva Gümnaasiumis.

 

Registreeru katsetele siin:

REGISTREERU

 

Sisseastumiskatse tulemus moodustub 50% ulatuses vestluse ja 30% ulatuses õpitulemuste (klassitunnistuse ja hinnetelehe) põhjal ning 20% hindest kujuneb positiivselt sooritatud testi tulemusel.  

Info ja vastused tekkinud küsimustele: 

Raul Kadaste (direktor)

5688 8431

raul.kadaste@pg.edu.ee

 

Toimetaja: MARIT OIMET