Hoolekogu koosseis 2021/22 õppeaastaks

12.01.22

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 20.12.2021 nr 1.1 2/21/388 järgmises koosseisus:

 
1) Annette Vijar õpilaste esindaja;
2) Laura Lääts vilistlaste esindaja;
3) Kalle Kebbinau õppenõukogu esindaja;
4) Marika Veiko õppenõukogu esindaja;
5) Kati Maidla lapsevanemate esindaja;
6) Raivo Pehk lapsevanemate esindaja;
7) Kersti Raudsepp lapsevanemate esindaja;
8) Rene Kintsiraud kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva vald;
9) Anti Alasi kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium.
 
Põlva Gümnaasiumi hoolekogu poole saab pöörduda e-posti aadressil hoolekogu@pg.edu.ee