Hoolekogu koosseis 2023/24 õppeaastaks

17.10.23

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 16.10.2023 nr 9.1- 2.1/23/4485-2 järgmises koosseisus:

1. Linette Risttee - õpilaste esindaja; 
2. Hanna Maria Rüütli - vilistlaste esindaja; 
3. Kalle Kebbinau - õppenõukogu esindaja; 
4. Marika Veiko - õppenõukogu esindaja; 
5. Teele Nigola - lastevanemate esindaja; 
6. Ave Paju - lastevanemate esindaja; 
7. Kairit Värton - lastevanemate esindaja; 
8. Rene Kintsiraud - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavolikogu; 
9. Kärt Leppik - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 
 
Põlva Gümnaasiumi hoolekogu poole saab pöörduda e-posti aadressil hoolekogu@pg.edu.ee