21.02.22Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) saadi Põlva Gümnaasiumi projekti elluviimiseks toetust summas 4 604 620 €. Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

Põlva riigigümnaasiumi hoone on Eesti esimene liginullenergiahoone koolimaja Põlva Kooli (põhikool, endine Põlva Ühisgümnaasiumi hoone) vahetus naabrusesse. Vastavalt projektile rajati uued teekatted, haljastus, kinnistu piirdeaiad, välisvalgustus ja õueala elemendid. Koolimaja lamekatusele on paigaldatud päikesepaneelid. Kogu hoone on ligipääsetav liikumispuudega inimestele. Hoone on sisustatud kaasaegse mööbli, inventari ja seadmetega. Põlva Gümnaasium koostöös Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga viisid läbi kunstikonkursi, leidmaks sobivaim teos kooli välialale. Konkursi žürii valis 15 võistlustöö hulgast võitjaks Bruno Lillemetsa ideekavandi märgusõnaga "Tuum"

Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a" koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

 

Toimetaja: MARIT OIMET