AVALIK TEAVE

27.08.20

Koolimaja avatud

Koolimaja on koolipäevadel avatud esmaspäevast neljapäevani 7.00-20.00, reedeti 7.00-19.00. Nädalavahetuseti ja koolivaheaegadel on koolimaja suletud.

 

Järelvalve

Haldusjärelevalvet Põlva Gümnaasiumi õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium. Aadress Munga 18, Tartu 50088; telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Korruptsiooniennetus

Korruptsiooniennetusega õppeasutustes (üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid)  tegeleb HTM välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (e-mail Hille.Voolaid@hm.ee)

 

Ruumide rent

Põlva Gümnaasium ei rendi ruume välja. Ruumide kasutamise soovi korral saab võtta kooliga ühendust aadressil kool@pg.edu.ee. Ruumide kasutamise soovi rahuldamine sõltub kooli töökalendrist tulenevatest võimalustest.

 

Huviringid

Huviringid toimuvad vastavalt kooli töökorraldusele määratud aegadel.

 

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET