Täname ja tunnustame: TORE ringi noored aastakonverentsil

Tugiõpilasliikumise TORE kaks kõige tähtsamat sündmust on suvekool ja konverents.
Suvekoolis kuulutatakse välja loovülesande konkursi teema, sel korral oli see KRÕK ehk
KooliRÕõmuKlipp. Konverentsil aga oodatakse põnevusega, kes võidab.
 
8-9. veebruaril toimus Raasiku põhikoolis tugiõpilasliikumise TORE 23. sünnipäevale
pühendatud noortekonverents, mille korraldasid Raasiku Noortekeskuse TORE noored koos
juhendaja Angela Allikuga, abilisteks TORE vilistlased ja Kehra torekad.
 
Põlva Gümnaasiumi TORE ringi õpilastest osalesid konverentsil Jürgen Hansen, Pirja
Kindsigo, Sander Lõbu, Keidy Lõiv, Indra L. Nemvalts, Anette Rauk, Mailis Rebane, Anete
Saar, Mariliis Vilt. Õpilastega oli kaasas õpetaja Veronika.
 
Selle aasta loovtöö konkursi võitis Põlva Gümnaasium. TORE ringi õpilased suutsid kaasata direktori, õpetajad, 10I klassi ja hulga vabatahtlikke, kes video loomisprotsessis oma panuse andsid. Aitäh kõigile!

 
Lisaks said Põlva Gümnaasiumi torekad võimaluse järgmise konverentsi ise korraldada.
Raasikul anti TORE ringi juhendaja Veronikale üle korraldaja „Lahkuse vaagen", et aastal
2020 saaksid kõik torekad lahkesti Põlvas vastu võetud.