Tunnustame 2016/2017 õppeaasta silmapaistvaid õpilasi

Tunnustame koolipere liikmeid, kes on käesoleval aastal ainevaldkondlikult kooli esindanud silmapaistvate tulemustega või jäänud silma muudes kooli- ning õppetööga seotud ettevõtmistes ja õppetööga seotud tegevustes:

Hanna Maria Laane, 10a,  tunnustus silmapaistvalt hea õppimise eest 2016/17 õppeaastal.

Herti Juhandi, 10c, tunnustus silmapaistvalt hea õppimise eest 2016/17 õppeaastal.

Hanna Maria Rüütli, 12ac, tunnustus silmapaistvalt hea õppimise eest 2016/17 õppeaastal.

Mirjam Juhandi, 12b,  tunnustus silmapaistvalt heade tulemuste eest 2016/17 õppeaasta bioloogia aineolümpiaadil.

Selma Rein, 10b, tunnustus silmapaistvalt heade tulemuste eest 2016/17 õppeaasta saksa keele aineolümpiaadil.

Paul Marten Luude, 10b, tunnustus parim kooliskäija 2016/17 õppeaasta I poolel.

Regle Raadik, 10a, tunnustus parim kooliskäija 2016/17 õppeaasta I poolel.

Siim Maasikmets, 12ac, tunnustus parim kooliskäija 2016/17 õppeaasta I poolel.

Aimi Jõesalu, õpetaja / haridustehnoloog, tunnustus pöördumatu ja kõikihõlmava DIGIpöörde eestvedamise ja taganttõukamise eest 2016/17 õppeaastal.

Märt Pilliroog, 10a,  tunnustame tiitliga RAHVA LEMMIK alati ja igal pool hea sõna ja hea teoga kaasa löömise eest. 

Põlva valla Aasta Tegijad 2016

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimus 23.  veebruaril vallavanem Georg Pelisaare pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud 2016. aastal Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesed. Vastuvõtul tunnustati tublisid vallakodanikke, ettevõtteid ja ühendusi ning anti üle vallavolikogu tunnustused. Teiste hulgas pälvisid Aasta Tegija tunnustuse mitmed meie kooliga seotud inimesed:

Perekond Nagel: Taavi, Merle, Laura ja Merili - aktiivsed vabatahtlikud ja tegusad kaasalööjad erinevatel ettevõtmistel nii spordi- kui kultuuri valdkonnas

 

Spordiklubi Serviti N 20 suusateate võistkond:   võistkonna üks liige on meie kooli õpilane Marimal Tilk, Johanna Treier,  treener Anneli Tilk  - Eesti noortemeistrid 3x3km teatesõidus

 

Ansambel Gram of Fun:  ansamblis on kooseisuline liige meie kooli õpilane Marilill Suvi - mitmekordsed Grand Prix laureaadid vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel

 

Alo Savi - Põlva Gümnaasiumi käivitaja ja direktor

 

Kaia Tamm - Põlva õpilasfirmade juhendaja

 

Põlva käsipallimeeskond SERVITI, kelle ridades mängib meie õpilane Sander Sarapuu ning ühe treenerina meie kooli õpetaja Rein Suvi - Eesti 2016. aasta meistriliiga ja karikasarja võitjad, 20. korda Põlvamaa aasta võistkond

 

Täname ja tunnustame Aasta Tegijaid ka oma kooli poolt - aitäh teile ning jaksu jätkuvalt tegutseda ning toimetada enda poolt armastatud valdkonnas!