PG ÕE 2019/2020 koosseis

Laura Lääts       president      opilasesindus@pg.edu.ee

Kooli üldkogunemisel kinnitatud järgmised liikmed:

Herti Juhandi

Astrid Jõerand

Merily Järveots

Estriin Arcos Haabma   

Karolin Kalk

Kris-Ly Kannik

Katariina Kinnunen   

Hanna Renata Kottise

Kristin Käo   

Kristo Pille

Kristin Semm

Markus Villako

Triinu-Liis Värnik

ÕE presidendi otsusega hääletustulemuste järgi lisatud:

* Raul Petersell (hääleõiguseta)