Põlva Gümnaasiumi õpetajad

19.01.21

 

Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Matemaatika

Loodusained

Sotsiaalained

  • Marvin Laidna (ajalugu, ühiskonnaõpetus) e-post: marvin.laidna@pg.edu.ee
  • Kaia Tamm (majandus- ja ettevõtlusõpetus, uurimistöö alused, ühiskonnaõpetus) e-post: kaia.tamm@pg.edu.ee
  • Mare Toompere (ajalugu)

Kunstiained

Kehaline kasvatus

 

Toimetaja: MARIT OIMET