JÄRELEVALVE

8.09.17

 

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Põlvamaa piirkondlik ekspert

Kaidi Maask

Kaidi.Maask@hm.ee

mobiiltelefon 5687 6407

lauatelefon 735 0165

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET