JÄRELEVALVE

17.09.18

 

Haldusjärelevalvet Põlva Gümnaasiumi õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium. Aadress Munga 18, Tartu 50088; telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Põlvamaa piirkondlik ekspert

Kaidi Maask

Kaidi.Maask@hm.ee

mobiiltelefon 5687 6407

lauatelefon 735 0165

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET