SISSEASTUMISINFO

17.06.20

Mis on Põlva Gümnaasium?

Põlva Gümnaasium on riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust alates 1. septembrist 2016.  Põlva Gümnaasium pakub õpilastele võimalust omandada tema huvidest tulenev, tänapäevane, ühiskonna vajadustele vastav haridus. Põlva Gümnaasiumi õpe keskendub riiklikult tähtsustatud põhiainete õpetamisele (rõhuga matemaatikal, eesti keelel ja inglise keelel) ning võimalikult mitmekesisele ja suuremahulisele valikkursuste pakkumisele erinevates ainevaldkondades. 

Põlva Gümnaasium on avatud maakondlik hariduskeskus Põlva maakonna südames. 

 

Õnnitleme kõiki põhikoolilõpetajaid, kes on meie kooli sisseastumiskatse edukalt läbinud!

 

Dokumentide vastuvõtmine

Põlva Gümnaasiumisse vastu võetud õpilaste dokumente võtame vastu Põlva Gümnaasiumis (II korrusel, ruumis 223). 

17.-18. juuni kell 09.00-15.00

30. juuni-02. juuli kell 09.00-15.00

 

Astumisel Põlva Gümnaasiumi 10. klassi tuleb esitada:

1. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega

2. taotlus Põlva Gümnaasiumisse astumiseks, mille vorm on siin:

VORM (.PDF)

VORM (.RTF)

VORM (.DOC)

    Taotlust on võimalik täita kohapeal, aga palume võimalusel selle tuua kaasa täidetult.

3. tervisekaart 
(va Põlva Koolist tulnud sisseastujatel);

4. passi, ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal).

 

Info ja vastused tekkinud küsimustele: 

Alo Savi (direktor)

5688 8431

alo.savi@pg.edu.ee

 

Toimetaja: ALO SAVI