Hoolekogu koosseis

7.12.16

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud järgmises koosseisus:

1) Krista Untera – õppenõukogu esindaja;

2) Riho Laanoja – lapsevanemate esindaja;

3) Märt Pilliroog – õpilaste esindaja;

4) Kuldar Leis – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavolikogu;

5) Janika Usin – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavalitsus;

6) Nele Valss – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Avatud Noortekeskus;

7) Krõõt Olo – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.