SISSEASTUMISINFO

16.02.21

Mis on Põlva Gümnaasium?

Põlva Gümnaasium on riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust alates 1. septembrist 2016.  Põlva Gümnaasium pakub õpilastele võimalust omandada tema huvidest tulenev, tänapäevane, ühiskonna vajadustele vastav haridus. Põlva Gümnaasiumi õpe keskendub riiklikult tähtsustatud põhiainete õpetamisele (rõhuga matemaatikal, eesti keelel ja inglise keelel) ning võimalikult mitmekesisele ja paljude valikutega valikkursuste pakkumisele erinevates ainevaldkondades. 

Põlva Gümnaasium on avatud maakondlik hariduskeskus Põlva maakonna südames. 

 

 

Sisseastumine

Põlva Gümnaasiumisse saab õppima asuda õpilane, kes on lõpetanud põhikooli ja läbinud sisseastumiskatse. 

 

Sisseastumiskatse koosneb vestlusest ja 9. klassi klassitunnistuse hindamisest. 

Vestlused toimuvad 2021. aasta kevadel 

1., 5., 9., 13., 15. ja 27. aprillil,
26. mail ja
14. juunil. 

 

Vestlusele tuleb ennast ette registreerida ning seda saab teha siin: 

ANKEET

 

Sisseastumiskatse tulemusest moodustab 50% vestluse tulemus ja 50% õpitulemused (klassitunnistus). 

 

Info ja vastused tekkinud küsimustele: 

Alo Savi (direktor)

5688 8431

alo.savi@pg.edu.ee

 

Toimetaja: ALO SAVI