Dokumentide esitamine

7.06.21

Dokumentide vastuvõtmine

Põlva Gümnaasiumisse vastu võetud õpilaste dokumente võtame vastu Põlva Gümnaasiumis (II korrusel, ruumis 223). 

15.-16. juunil kell 09.00-15.00

28.-30. juunil ja 01.juulil kell 09.00-15.00

 
Astumisel Põlva Gümnaasiumi 10. klassi tuleb esitada:

1. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega

2. taotlus Põlva Gümnaasiumisse astumiseks, mille vorm on siin:

VORM (.PDF)

VORM (.RTF)

VORM (.DOC)

Taotlust on võimalik täita kohapeal, aga palume võimalusel selle tuua kaasa täidetult.

3. tervisekaart (va Põlva Koolist tulnud sisseastujatel);

4. passi, ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal).

 

 

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET