Dokumentide esitamine

1.02.18

Dokumentide vastu võtmine

 

 

Põlva Gümnaasiumisse vastu võetud õpilaste dokumente võtame vastu juunis Põlva Gümnaasiumis. 

 

Astumisel Põlva Gümnaasiumi 10. klassi tuleb esitada:

1. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega

2. taotlus Põlva Gümnaasiumisse astumiseks, mille vorm on siin:

VORM (.PDF)

VORM (.RTF)

VORM (.DOC)

    Taotlust on võimalik täita kohapeal, aga palume võimalusel selle tuua kaasa täidetult.

3. tervisekaart
(va Põlva Koolist tulnud sisseastujatel);

4. passi, ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal).

 

 

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET