Dokumentide esitamine

14.06.19

Dokumentide vastuvõtmine

Põlva Gümnaasiumisse vastu võetud õpilaste dokumente võtame vastu Põlva Gümnaasiumis (II korrusel, ruumis 223). 

17. ja 19. juuni kell 09.00-15.00

26.-27. juuni kell 09.00-15.00

 

Astumisel Põlva Gümnaasiumi 10. klassi tuleb esitada:

1. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega

2. taotlus Põlva Gümnaasiumisse astumiseks, mille vorm on siin:

VORM (.PDF)

VORM (.RTF)

VORM (.DOC)

    Taotlust on võimalik täita kohapeal, aga palume võimalusel selle tuua kaasa täidetult.

3. tervisekaart
(va Põlva Koolist tulnud sisseastujatel);

4. passi, ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal).

 

 

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET